Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krizové informační centrum

 

Nabízí :Obrazek

informování v případě živelného ohrožení či jiného nebezpečí - záplavy, zemětřesení , požár, výbuch a teroristické ohrožení.

Pomocí centrálního počítače, vyšleme zprávu všem zaregistrovaným osobám, které zanechají čísla mobilů, faxů,e-mailů v naší evidenci. Pošleme jim okamžitě informaci o tom jak se mají chovat v těchto krizových situacích.

Také (převážně) zasíláme informace běžného charakteru - o programech v CDS, důležitých změnách v CDS, aktivitách BSN, SKN a Pantomimy.

Co dále nabízíme :

Zprostředkování poradenských a tlumočnických služeb v těchto oblastech

 • bytová problematika, sociální příspěvky, dávky, lékaři, stěhování
 • pojištění, stavební spoření, těhotenství a následné sociální problémy
 • zřizování běžných účtů, nové informace bankovních domů
 • kontakty na policii a soudy

Speciální poradenství, pomoc při uplatňování práv, opravněných zájmů

 • sociálně právní a právní služby
 • informace o kompenzačních pomůckách (vyhláška č.182 / 1991 sb.)
 • zaměstnávání- návštěvy UP, vyhledávání zaměstnavatelů, vyřešení socíálních příspěvků
 • důchody- předčasný důchod, starobní důchod, nároky na ČID
 • ZTP - jednání s odborem sociálních věcí, jednání na bytových odborech, příspěvky na bydlení , sociální byty a pod.
 • příspěvky na děti - při studiu, výživné, školní docházka děti SP rodičů
 • hypotéky, úvěry, stavební spoření, banky
 • leasingové smlouvy na auta a pod.
 • výměna bytů, sousedské soudní spory

Klienti se mohou na nás obracet zasláním SMS zprávy na číslo centra :

 

Kontakt na KIC : 739 201 809 

 

Zásady pro případ ohrožení

 

Zásady pro opuštění bytu- rod.domku

 

 • Uhaste otevřený oheň v topidlech
 • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
 • Uzavřete přívody vody a plynu
 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
 • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
 • Kočky a psy si vezměte sebou.
 • Ostatní domácí zvířata včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobujte vodou a potravou.
 • Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené  evakuační středisko.

 

Evakuační zavazadlo

 

(batoh, cestovní taška, kufr)

Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

 

Obsahuje

 

 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
 • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 • Toaletní a hygienické potřeby.
 • Léky, svítilnu.
 • Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
 • Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

 

Ochrana před povodněmi.

 

Před povodní :

 

 • Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.
 • Připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken.
 • Připravte si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
 • Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití.
 • Upevněte věci, které by mohla voda odnést.
 • Připravte si evakuační zavazadlo.

 

Při povodni :

 

 • Opusťte ohrožený prostor.
 • Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytypované místo, které nebude zaplaveno vodou.

 

Po povodni :

 

 • Nechte si zkontrolovat stav obydlí, stav kanalizace a rozvodů vody.
 • Zlikvidujte uhynulé zvířectvo a potraviny, které byly zasaženy vodou, podle pokynů hygienika.

 

Improvizovaná ochrana osob v chemicky a biologicky zamořeném prostředí.

 

 • K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku ( složený kapesník, ručník, utěrka) přiložením na nos a ústa. Upevněte roušku v zátylku šálou či šátkem.
 • Hlavu chraňte čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk.
 • Oči chraňte brýlemi – lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale průduchy přelepte lepící páskou. Pokud nemáte tyto brýle k dispozici, chraňte oči přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí v úrovni lícních kostí.
 • Povrch těla chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou sportovní soupravou. Tyto ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic.
 • Nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami, ruce zakryjeme nejlépe gumovými nebo koženými rukavicemi.

 

Další podrobné informace na  WWW.OCHRANAOBYVATEL.CZ

další informace systému integrované výstražné služby : http://pocasi.chmi.cz

 ___________________________________ 

images.jpgJak se chovat při bouřce :

 

 • jste li venku nalezněte si bezpečný úkryt-nejlépe do budovy s hromosvodem. V bezpečí jste i v uzavřeném automobilu. Ve volné přírodě se uschovejte v hustém lese, či nižším porostu. Rozhodně se nepohybujte v otevřeném terénu, na vyvýšených místech, poblíž sloupů el. napětí, a vysokých osamocených stromů. Nikdy se neopírejte o zeď a nekoupejte se v rybnících, či otevřených koupalištích.
 • hromosvod chrání dům před poškozením a požárem. Nechrání však el. spotřebiče.Ohrožena jsou všechna zařízení připojená do el. zásuvek, k telefonním linkám, počítačové síti, anténním svodům i k rozvodům kabelové televize.
 • přístroje nestačí jen vypnout, musíte je odpojit od sítě! Rozhodně je nepoužívejte, i když jde jen o fénování, či holení. Dokonce i telefonování z pevné linky může být nebezpečné.
 • na ochranu spotřebičů před bleskem je dobré myslet nejen při bouřce, ale také třeba před odjezdem z domova na dovolenou.