Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád CDS

 

 SNN v ČR

Centrum denních služeb pro sluchově postižené

Vodova 35, 612 00 Brno 

Obrazek 

Centrum denních služeb pro sluchově postižené (CDS) v Brně je součást Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (SNN v ČR) občanské sdružení s celostátní působností 

 

                         Provozní řád CDS                          

 • CDS poskytuje základní sociální poradenství a tlumočnické služby v provozní době. Provozní doba tlumočnických služeb:

             Pondělí   8:00-12:00   13:00-17:00

             Úterý     8:00-12:00    13:00-15:00

             Středa    8:00-12:00    13:00-18:30

             Čtvrtek  8:00-12:00    13:00-16:30

             Pátek     8:00-14:00

V pondělí dopoledne jsou porady, supervize a administrativní práce.                        V tuto dobu budou přijímáni pouze objednaní klienti.

 • CDS poskytuje základní sociální poradenství a sociálně aktivizační služby v provozní době. Provozní doba sociálně aktivizačních služeb:

            Pondělí    8:00-12:00   13:00-17:00 

            Úterý       8:00-12:00   13:00-15:00

            Středa     8:00-12:00   13:00-18:30 

            Čtvrtek   8:00-12:00   13:00-16:30

             Pátek     8:00-14:00

V pondělí dopoledne jsou porady, supervize a administrativní práce.                        V tuto dobu budou přijímáni pouze objednaní klienti.

 • Každý uživatel služeb má nárok na konzultace 2x týdně, délka jedné konzultace je maximálně 60 minut, nebo dle domluvy. Termín konzultace je vhodný si domluvit se sociálním pracovníkem předem.
 • V rámci sociálně aktivizačních služeb je poskytován kroužek vaření/ručních prací, kurz AJ, kurz práce na PC a výuka ČZJ, ZČ a odezírání. Sobotní akce se konají dle zájmu uživatelů služeb a možností poradenských pracovníků.
 • Plán sociálních služeb vytváří ředitel/ka CDS s poradenskými pracovníky a může se rozšiřovat na základě podnětů od uživatelů služeb.
 • CDS pořádá pro uživatele služeb přednáškovou a vzdělávací činnost a poskytuje podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • CDS umožňuje uživatelům služeb využívat prostory v rámci svépomocné skupiny pondělní/středeční či jiného setkávání, kulturní a společenský život.
 • Uživatele služeb a návštěvníci mohou k setkání a besedám využít malý či velký sál s TV.
 • Jednotlivci a organizace mohou za poplatek využít přilehlou kuchyň. Kuchyňská linka, použité kuchyňské nádobí a zařízení musí být po použití uvedeny do původního stavu.
 • V zahradě CDS se v letních měsících nachází zahradní nábytek. Dětem jsou k dispozici houpačky, šplhadlo, skluzavka s pískovištěm.
 • Je nutné udržovat zařízení zahrady i její zařízení v pořádku a v čistotě, vchod do zahrady musí být po jejím opuštění uzamčen.
 • Návštěvníci i uživatelé služeb mohou za poplatek využít občerstvení v bufetu ve velkém sále, který zajišťuje BSN, nebo pověřený pracovník. Bufet je otevřen vždy ve středu, popřípadě v pondělí od 15:30 nebo dle možnosti dříve do 19:30 hodin popřípadě dle domluvy je doba zkrácena nebo prodloužena. Ve velkém sále platí zákaz vynášení nádobí z prostor CDS. Uživatelé služeb mohou využít TV, její obsluhu zajišťuje pověřená osoba.
 • Služby pořádajících organizací jsou povinné po ukončení společenské činnosti uvést místnosti a zařízení do původního stavu (zavřít okna, zhasnout, zamknout atd.)
 • Způsobí-li uživatelé služeb CDS při své činnosti škodu, odpovídají za ni podle své části.
 • Návštěvníci jsou povinni hlásit řediteli/ce CDS škodu, která jim byla způsobena, nebo by případně mohla při jejich činnosti vzniknout.
 • Připomínky a stížnosti lze podávat osobně řediteli/ce CDS, nebo písemně do schránky přání a stížností, která je umístěna na chodbě u vchodových dveří.
 • Uživatelé služeb, ubytování, organizace a návštěvníci jsou povinni dodržovat kázeň, čistotu a pořádek ve všech prostorách CDS.
 • Kouření je povoleno jen ve vyhrazených prostorách.